بانک جهانی پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی ترکیه را افزایش داد

بانک جهانی آخرین شماره گزارش به‌روز رسانی شده چشم‌انداز اقتصادی جهانی ۲۰۲۱ برای منطقه اروپا و آسیای مرکزی را منتشر کرد.

طبق این گزارش، پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه برای سال جاری با کسب ۱٫۶ امتیاز به ۵٫۵ درصد و برای سال ۲۰۲۲ نیز با کاهش ۰٫۵ امتیاز به ۳٫۴ درصد رسید.

بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ را از ۵ به ۸٫۵ درصد افزایش داد.

این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه در سال آینده ۴٫۵ درصد و در سال ۲۰۲۳ نیز ۴ درصد رشد کند.

در گزارش ژوئن ۲۰۲۱ بانک جهانی پیش‌بینی شده بود که «اقتصاد ترکیه امسال ۵ درصد رشد خواهد کرد. بهبود شگفت‌آور قوی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی در نیمه اول سال، فعالیت اقتصادی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه منطقه را احیا کرد».