getting-a-green-card
گرین کارت (مهاجرت از طریق اقوام درجه یک)
این ویزا شامل حال افرادی‌ می شود که خانواده درجه یک آنها، شهروند آمریکا هستند و یا اقامت دائم ( کارت سبز ) دارند . برای دریافت کارت سبز (گرین کارت ) خانوادگی دو شرط وجود دارد :
۱)این تقاضا نباید غیر مجاز باشد .
۲)شما باید نشان دهید که خانواده تان ( همسر ، فرزند ، پدر و مادر ) در آمریکا و آمریکایی هستند .
افرادی‌ که پیشینه ی جنایی دارند ، به یک مریضی سخت گرفتارند و یا بی‌ بضاعت هستند نمی توانند تقاضای ویزای خانواده گی دهند .
بی‌ بضأعت به فردی ‌گفته می شود که برای گذاراندن امور زندگی‌ خود نیازمند کمک های دولتی است . یک گواهی از حامی‌ و یا حامیان مالی‌ که ثابت کند شما مشکل مالی‌ نخواهید داشت ، می تواند شما را از این دسته بندی خارج کند .
خانواده به دو گروه دسته بندی می شوند . گروه اول که بمحض درخواست ویزا به آنها تعلق می گیرد و گروه دوم که باید در صف انتظار قرار بگیرند . تفاوت این دو در این است که گروه دوم باید منتظر تاریخ اولویت باشند تا بتوانند تقاضای ویزای ورود به آمریکا بدهند و یا آن را ، زمانی‌ که قانونی در خاک آمریکا هستند تبدیل کنند .
 • گروه اول ( بدون نیاز به صف انتظار ) شامل :
  –  همسر یک شهروند آمریکایی.
  –  بچه های یک شهروند آمریکایی که مجرد باشند و زیر ۲۱ سال سن داشته باشند .
  –  پدر و مادر یک شهروند آمریکایی که بالای ۲۱ سال سن دارد .

 

 • گروه دوم ( بر اساس زمان صف انتظار مرتب شده اند ) شامل :
  – FB1 ( بچه های یک شهروند آمریکایی که بالای ۲۱ سال سن داشته باشند و ازدواج نکرده اند ) .
  – FB2A ( همسران و بچه های مجرد فردی که اقامت دائم آمریکا را دارد ) .
  – FB2B ( پسران و دختران ( بالای ۲۱ سال ) مجرد فردی که اقامت دائم آمریکا را دارد ) .
  – FB3 ( بچه های متاهل شخصی‌ که اقامت دائم آمریکا را دارد ) .
  – FB4 ( خواهر و یا برادر یک شهروند آمریکایی )
شرایط برای خانواده فردی‌ که درخواست ویزای خانودگی کرده است چیست ؟
وقتی فردی برایش ویزا درخواست می شود . آن فرد ممکن است همسر و فرزندانی داشته باشد که بخواهد با خود به آمریکا بیاورد شرایط برای این فرد متفاوت است . فقط گروه دوم ( نیازمند به صف انتظار ) می توانند فرزندان و همسر خود را به آمریکا بیاورند پس برای نمونه اگر یک فرد آمریکایی پدر و مادر ( گروه اول بدون نیاز به صف انتظار ) خود را برای دریافت ویزا حمایت کند آن پدر و مادر نمی توانند فرزندانشان را با خود به آمریکا بیاورند از طرف دیگر اگر شهروند آمریکایی برای برادر یا خواهر خود ویزا تقاضا کند برادر یا خواهر می توانند فرزندانشان را با خود به آمریکا بیاورند .
قوانین ویزای خانواده گی و شرایط آن برای همسر چیست ؟
ازدواج باید قانونی باشد . این بدان معنا است که اگر ازدواج قبلی‌ صورت گرفته است ، طلاق تمام مراحل قانونیش باید طی‌ شده باشد . این ازدواج باید در جایی که انجام شده است نیز قانونی باشد . هیچ تقلبی نباید صورت گیرد ، یعنی شما نمی توانید فقط برای استفاده از مزایای مهاجرت ازدواج کنید . افرادی‌ که کمتر از ۲ سال از ازدواج آنها گذشته باشد ، به آنها کارت سبز ( گرین کارت ) مشروط داده خواهد شد . این شرایط می تواند در آینده توسط زوجین و یا به صورت جداگانه در شرایطی که از هم جدا شده باشند ، تغیر پیدا کند .
در صورت مرگ همسری که شهروند آمریکا بوده است ، شرایط درخواست کننده چه شکل خواهد بود ؟
افرادی‌ که همسر آمریکایی آنها مرده است و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد ، می توانند درخواست کارت سبز ( گرین کارت ) کنند . آنها همچنین باید ثابت کنند که به هنگام مرگ از هم جدا نشده بودند و یا طلاق نگرفته بودند . این تقاضا باید ظرف مدت دو سال از تاریخ مرگ همسر ارائه شود .
تعریف فرزند در قوانین مهاجرت چیست ؟
طبق قوانین مهاجرت ۷ نوع تعریف برای فرزند وجود دارد :
فرزندی که در یک رابطه زناشویی متولد شده باشد .
فرزند خوانده – مشروع و یا نامشروع ، اگر ازدواج قبل از ۱۸ سالگی بچه صورت گرفته باشد .
فرزند مشروع – بچه ای که قبل از ازدواج پدر مادر به دنیا آمده باشد. این ازدواج باید قبل از زادروز ۱۸ سالگی باشد و آنها مسئولیت نگهداری از بچه را بر عهده داشته باشند.
بچه ای که در اثر یک رابطه غیر زناشویی به دنیا آمده باشد ولی‌ از یک مادر طبیعی ( نه مادری نباشد ) باشد.
بچه ای که در اثر یک رابطه غیر زناشویی به دنیا آمده باشد ولی‌ از یک پدر طبیعی ( نه پدری نباشد ) باشد و قبل از رسیدن به سن ۲۱ سالگی یک رابطه پدر فرزندی وجود داشته باشد .
فرزند خوانده (بچه ای که برای فرزندی پذیرفته شده باشد) – این کار باید تا قبل از ۱۶ سالگی بچه صورت گرفته شده باشد و کسانی‌ که بچه را به فرزندی قبول کرده‌اند باید تمام مراحل قانونی آن را سپری کرده باشند و بچه حداقل ۲ سال با آنها زندگی کرده باشد. یک فرزند خوانده نمی‌تواند برای والدین اصلی‌ خود ( پدر و مادر به هنگام تولد ) درخواست کارت سبز ( گرین کارت ) دهد .
بچه یتیم – که باید زیر ۱۶ سال باشد و از اقوام درجه یک شهروند آمریکایی باشد . این بچه باید رها شده باشد ، در خارج از آمریکا به فرزند خوانده گی پذیرفته شده باشد و یا برای فرزند خوانده گی به آمریکا سفر کند .
چه وقتی‌ می شود برای ویزای خانواده گی اقدام کرد ؟
اداره مهاجرت آمریکا یک جدول زمانی‌ برای گروه دارای اولویت دوم تعیین کرده است که نشان خواهد داد که روند این کار چقدر طول خواهد کشید و یا چه مدت باید صبر کنند تا بتوانند تقاضای کارت سبز (گرین کارت ) خود را بر اساس کشور محل تولد ارائه دهند . برای گروه اولویت اول این محدودیت زمانی‌ وجود ندارد و فورا می شود برای آنها تقاضای کارت سبز ( گرین کارت ) داد .
مزیت و محدودیت ویزای خانواده گی چیست ؟
یکی‌ از مزایای ویزای خانواده گی برای گروه اولویت اول این است که روند این کار سریع خواهد بود و افرادی که قانونی وارد آمریکا شده‌اند و ویزای آنها باطل شده باشد نیز می توانند برای این گونه ویزا اقدام کنند . ولی‌ این شرایط برای گروه اولویت دوم وجود ندارد . گرفتن کارت سبز (گرین کارت ) برای اقوام درجه دوم بیشتر طول می کشد . ولی‌ از مزایای گوه اولویت دوم این است که آنها می توانند وابسته گان خود را نیز به آمریکا بیاورند .
یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام تقاضا برای دریافت ویزای خانواده گی کند ؟
اگرچه شما می توانید خود تقاضای ویزای خانواده گی کنید ، ولی‌ یک وکیل با تجربه می تواند به آماده کردن پرونده ، ارایه مدارک لازم و اطمینان حاصل کردن از این که پرونده شما قانونی است و مشکل خاصی ندارد کمک شایانی بکند . یک وکیل می تواند روند طولانی و پیچیده ویزای خانواده گی را آسانتر کند . برای افرادی که می خواهند برای همسر خود تقاضای ویزا کنند ، باید آماده یک مصاحبه با افسر اداره مهاجرت باشند . نقش یک وکیل با تجربه در اینجا پر رنگتر می شود . در چنین مصاحبه ای به غیر از حامی‌ مالی‌ ، فقط یک وکیل می تواند حضور داشته باشد . یک وکیل می تواند تمام سئوالات و جوابها را زیر نظر به گیرد که این برای افرادی که برای بر دوم و تحت مصاحبه بازرسی تخلف احضار شوند بسیار لازم و ضروری است .