ویزای ژاپن
ژاپن مجمع الجزایری است در اقیانوس آرام که در غرب ساحل شرقی قاره آسیا واقع شده است.. ۹۸% مساحت کشور ژاپن را چهار جزیره به نامهای هوکایدو (Hokkaido) ، هونشو (Honshu) ، شیکوکو (Shikoku) و کیوشو (Kyushu) تشکیل می دهند و مساحت کل این کشور در حدود ۳۷۸۰۰۰ کیلومتر مربع است.ژاپن کاملاً در آب محصور شده است: اقیانوس آرام در شرق، دریای ژاپن در غرب، دریای شرق چین در جنوب، دریای اوخوتسوکو در شمال و دریای داخلی ستو، بین جزایر شیکوکو و هونشو. وجود اقیانوس سبب شده است که در رژیم غذایی و اقتصاد مردم ژاپن ماهی نقش مهمی داشته باشد.مجمع الجزایر ژاپن بر روی محور تقریبی شمال-جنوب تا ۳۰۰۰ کیلومتر امتداد یافته است و به دلیل گستردگی طولی فراوان جزایر آن از تنوع آب و هوایی زیادی نیز برخوردار است. از هوکایدوی بسیار سرد در شمال تا جزایر کوچک نیمه گرمسیری جنوب، در هر جا آب و هوا با دیگر جاها کمی تفاوت دارد. آب و هوا با تغـــــییر فـــصول نیز تغییر می کند.
انواع ویزای ژاپن
با توجه به نیاز ، شما میتوانید اقدام به دریافت ویزای مورد نظر خود کنید.
ویزاها به صورت کلی به شش دسته تقسیم میشوند:
 • ویزای کوتاه مدت برای شرکت درکنفرانس
 • ویزای کوتاه مدت تجاری
 • ویزای کوتاه مدت دیدارازاقوام
 • ویزای کوتاه مدت براي دیدار از دوست
 • ویزای توریستی
 • ویزای کوتاه مدت برای شرکت درمسابقات ورزشی
ویزای کوتاه مدت برای شرکت درکنفرانس
 * توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴٫۵ در ۴٫۵  با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. گواهي اشتغال به تحصيل يا اشتغال به كار و يا نامه ماموريت از سازمان و يا دانشگاه مربوطه در ايران با ذکرسمت، دلیل سفر، تاریخ سفر و نحوه پرداخت هزینه ها
 6. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي )به زبان انگلیسی- سایز A4– حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
( براي كليه مدارك فارسی، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
ویزای کوتاه مدت تجاری
* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴٫۵ در ۴٫۵  با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. نامه ماموريت صادره از سازمان مربوطه در ايران با ذكر سمت، نحوه پرداخت هزینه ها، دليل و تاريخ سفر
 6. كپي روزنامه رسمي شركت ايراني، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات يا جواز كسب، همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 7. مداركي كه روابط تجاري بين شركت ايراني و ژاپني را تاييد نمايد. (مانند INVOICE– بارنامه- کپی L/C)
 8. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي شرکت )به زبان انگلیسی- سایز A4– حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 9. اصل ضمانتنامه  خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1.  اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2.  اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3.  در ارتباط با شركت ضامن در ژاپن یکی از مدارك زير مورد نياز است:
 • ثبت شرکت ژاپنی  TOKIBO-TOHON ( صادره در سه ماهه اخیر )
 • کپی جدید از KAISHA SHIKI HOU
 • مدرک KAISHA DANTAI GAIYOU SETSUMEI SHOU
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
ویزای کوتاه مدت دیدارازاقوام
* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز:
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴٫۵ در ۴٫۵ با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 6. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي  )به زبان انگلیسی- سایز A4– حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه  خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3.  مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید:
 • كپي تمام صفحات شناسنامه ضامن ایرانی در ژاپن همراه با ترجمه انگليسي غير رسمي.
 • درصورت لزوم شناسنامه تمام افرادی که روابط فامیلی را مشخص می کند. 
 1.  گواهی ثبت اقامت محلی :  JUMIN – HYO
– در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد.
۱۲٫ گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO) ( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)
۱۳٫ حساب بانکی ضامن        GINKO-ZANDAKA-SHOMEI-SHO                   
 ( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
ویزای کوتاه مدت براي دیدار از دوست
* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴٫۵ در ۴٫۵ با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5.  گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 6.  ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي  )به زبان انگلیسی- سایز A4– حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه  خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3.  برگه ثبت اقامت محلي: JUMIN-HYO
 • در صورتي كه ضامن دارای ملیت خارجی (به طورمثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد.
 1.  مدارکی که روابط بین دو دوست را تایید می کند، مانند عکس
 2.  گواهی رسمی مالیات دعوت کننده (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO).( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)
 3.  حساب بانکی ضامن        GINKO-ZANDAKA-SHOMEI-SHO
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
سوپر ویزای کاناداویزای توریستی
* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2.  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴٫۵ در ۴٫۵ با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. برنامه سفر با ذكر جزئيات به انگلیسی (با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز)
 6. رزرو هتل
 7.  گواهي اشتغال به كار با ذكر سمت، حقوق و موافقت با مرخصي (باذکر تاریخ)
 8. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي )به زبان انگلیسی- سایز A4– حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
ویزای کوتاه مدت برای شرکت درمسابقات ورزشی
* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴٫۵ در ۴٫۵  با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تایید وزارت دادگستری
(در صورت لزوم کپی صفحات شناسنامه پدر یا مادر با ترجمه انگلیسی رسمی)
 1. نامه ماموريت ازفدراسیون مربوطه در ايران با ذکر تاریخ و دلیل سفر و نحوه پرداخت هزینه ها
 2. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت براي سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3. چنانچه هزینه سفربه عهده متقاضی ویزا می باشد:
 • گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و حقوق  
 • ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي )به زبان انگلیسی- سایز A4– حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
مراحل درخواست ویزای ژاپن
 • زمان مورد نیاز برای بررسی مدارک به طور معمول ۵ روز کاری (با احتساب روز ارایه مدرک) است.
 • ویزای توریستی ژاپن حدود ۳ ماه اعتبار دارد، اما مدت مجاز اقامت شما بستگی به نظر سفارت ژاپن دارد.
 • ارائه اصل مدارک فارسی لازم نیست و ترجمه انگلیسی مدارک که حاوی مهر وزارت دادگستری باشد برای اخذ ویزا کافی است.
 • برای اخذ ویزای ژاپن معمولا نیازی به انجام مصاحبه نیست، مگر آنکه طبق نظر کنسول انجام مصاحبه ضروری باشد.
مدارک لازم برای دریافت ویزای ژاپن
ای دریافت ویزای توریستی لازم است مدارکی را آماده و به سفارت تحویل دهید.
این مدارک عبارتند از:
 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵  با زمینه سفید
 • برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • پرینت گردش حساب سه ماه اخیر و زمان صدور گواهی حساب بانکی یک روز قبل از ارائه مدارک باشد.
 • گواهی اشتغال به کار با ذکر حقوق و موافقت با مرخصی
توجه داشته باشید که ممکن گاهی در طول بررسی پرونده مدارک اضافه نیز از شما خواسته شود.
همچنین ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است .
ریجکت شدن ویزای ژاپن
۱۲ دلیل اصلی ریجکت ویزای ژاپن :
چه عواملی باعث رد شدن ویزای ژاپن در سفارت و یا کنسولگری می شود؟ این سوال بسیاری از
مردم در هنگام مراجعه جهت اخذ ویزای شینگن می باشد.
این یک واقعیت است که ویزا در هر زمانی ممکن است رد شود! چیزی که اصلا مورد رضایت
متقاضیان اخذ ویزا نخواهد بود. اما مسئله اصلی این است که بسیاری از متقاضیان اخذ ویزا گیج می
شوند و قادر به درک دقیق دلیل رد شدن ویزای شینگن خود نخواهند بود.
۱ -فعالیت جنایتکارانه گذشته یا کنونی
شرایط و اقدامات متقاضی در گذشته و حال، نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری افسر کنسولی در مورد صدور ویزای شینگن دارد. در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شینگن (به عنوان مثال تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد، سایر جرایم جدی) تلقی می شود اخذ ویزای رد می شود.
۲-مدارک جعلی
یک سرنوشت مشترک برای همه ی متقاضیان که تلاش در ارائه اسناد جعلی به سفارت یا کنسولگری هستند وجود دارد، و رد شدن مطلق ویزا از پیامدهای نامطلوب آن بشمار می رود.(توصیه می کنیم به هیچ وجه از این روش استفاده نکنید! حتی اگر فکر می کنید با مدارک اصلی شانس کمتری برای دریافت ویزا داشته باشید)
۳- توضیح ناکافی برای اقامت
یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزا توسط افسر کنسولی، نداشتن توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر است. چنین مواردی عبارتند از:
 • عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده
 • ناتوانی در ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن
 • از دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر ارائه شده
۴- گذرنامه آسیب دیده
یکی دیگر از دلایل برای عدم صدور ویزا می تواند ارائه گذرنامه ای باشد که در شرایط خوب نگه داری نشده است. بخصوص زمانی که صفحات گذرنامه از هم جدا شده باشند و یا اینکه بخشی از آن مفقود شده باشد.
۵- گذرنامه نامعتبر
افسران کنسولی در ارائه ویزا برای گذرنامه هایی که در زیر شرح داده شده انگیزه ای ندارند :
 • ارائه گذرنامه هایی که  کمتر از سه ماه (۳)  از اعتبار آنها باقی مانده اجازه سفر به  منطقه شینگن ندارند
 • ارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارد
 • ارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبر
 • ارائه ندادن گذرنامه معتبر  برای افرادی که بیشتر از ده (۱۰) سال دارند
۶- نداشتن هدف مشخصی از سفر
یکی دیگر از ۱۲ دلیل اصلی ریجکت ویزا، عدم ارائه برنامه مناسب از سفر خود در منطقه شینگن است. این موارد عبارتند از :
 • قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت
 • قادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی (هنگام سفر گروهی)
 ۷- نامه مرجع نامعتبر
یکی دیگر از ۱۲ دلیل اصلی ریجکت ویزا ، ارائه نامه رسمی از مرجعی خاص است که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد. شامل :
 • عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن.
 • ارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
 • ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.
۸- عدم اثبات توانایی امرار معاش در سفر
یکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری حاضر به ارائه ویزا نیستند، عدم اثبات توانایی امرارمعاش کافی در طول مدت اقامت می باشد. (به زبان ساده، افسر ویزا باید مطمئن شود که شما می توانید از پس هزینه های سفر در مدتی که در کشور مورد نظر هستید بر بیایید، در غیر اینصورت با درخواست شما مخالفت خواهد شد) چنین مواردی ممکن است شامل:
 • عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک (۱) ماه از تاریخ صدور آن
 • عدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری)
 • نداشتن بودجه کافی در صورتهای مالی ارائه شده
 • عدم ارائه چک مسافرتی معتبر
۹- تولد غیر قابل قبول یا گواهی ازدواج
عدم توانایی در ارائه گواهی تولد یا ازدواج که توسط سفارت یا کنسولگری پذیرفته شود (تصدیق شود) منجر به شکست در اخذ ویزا می شود. این موارد عبارتند از:
 • عدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی (به عنوان مثال وزارت کشور)
 • عدم ارائه گواهی به زبان غیر انگلیسی ترجمه توسط مترجم مجاز
 • عدم اثبات گواهی مدنی (ارائه یک سند مذهبی)
 • عدم توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک
۱۰- بیمه نامه نامعتبر
از جمله دلایل دیگری که ممکن است منجر به شکست در اخذ ویزا می شود، عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب برای مدت زمان اقامت است. چنین مواردی شامل :
 • عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتی در مقدار پیش بینی شده
 • ارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد
 • عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر داشته باشد
 • ناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که تمام زمان سفر  را پوشش دهد
۱۱- فاقد مدرک اسکان
عامل دیگری که ممکن است برای اخذ ویزا دردسرساز شود مشخص نبودن محل استقرار متقاضی در طول سفر خود در خارج از کشور است. این موارد عبارتند از :
 • عدم ارائه مدارک معتبر مبنی بر رزرو هتل،
 • عدم ارائه دعوت نامه از میزبان (اثبات حمایت)
 • عدم ارائه مدارک و شواهد یک تور از پیش پرداخت شده
۱۲- وضعیت نامطلوب ویزا
چیز دیگری که می تواند اخذ ویزا را مختل کند جلوتر بودن تاریخ ویزا است. این موارد عبارتند از :
 • عدم رعایت محدودیت ویزا(به عنوان مثال زیاد ماندن در منطقه یا عدم پیروی از برنامه سفر ارائه شده، و غیره)
 • مالکیت یک گذرنامه دیگر با ویزای فعال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *