• پریسا مهدوی
  • ۲۳ بهمن, ۱۳۹۸
  • اخبار

برنامه های استانی کانادا، برنامه های مهاجرتی هستند که دولت های استانهای مختلف برای سازماندهی و بهبود جذب مهاجران به این استانها طراحی کرده اند.  هر استان بر اساس نیازهای خود، برنامه هایی برای پاسخ به این نیازها طراحی کرده است. برای مثال استان ساسکچوان، برنامه ای تحت عنوان مشاغل مورد نیاز ساسکچوان طراحی کرده است. این برنامه مخصوص کسانی است که در یکی از مشاغل مورد نیاز استان تخصص و تجربه دارند.

اگر متقاضیان مهاجرت به کانادا از برنامه های استانی برای مهاجرت استفاده کنند، در صورت پذیرفته شدن از سوی استان یک گواهی انتخاب استانی دریافت می کنند. با داشتن این گواهی انتخاب استانی، افراد میتوانند درخواست اقامت دائم خود را به اداره مهاجرت کانادا ارائه کنند.

از ابتدای سال ۲۰۲۰، استانهای مختلف در مراحلی برای متقاضیان دعوت نامه صادر کرده اند. در جدول زیر اطلاعات مربوط به دعوت نامه های ارسال شده هر استان به طور خلاصه  قابل مشاهده است. این اطلاعات شامل تاریخ صدور دعوت نامه، برنامه های مهاجرتی، حداقل امتیاز مورد نیاز و همچنین تعداد دعوت نامه های صادر شده است.

استان تاریخ دسته حداقل امتیاز تعداد دعوت نامه های صادر شده
منیتوبا ۲nd Jan 2020 Skilled worker in Manitoba ۵۳۴ ۱۲۲
Skilled Worker Overseas ۷۰۸ ۴۲
International education   ۲۲
منیتوبا ۱۷th Jan 2020 Skilled worker in Manitoba ۵۴۵ ۱۹۲
Skilled Worker Overseas ۷۰۸ ۳۴
International education   ۲۳
منیتوبا ۳۰th Jan 2020 Skilled worker in Manitoba ۵۴۸ ۱۲۴
Skilled Worker Overseas ۶۷۹ ۳۹
International education   ۱۸
جزیره پرینس ادوارد ۱۶th Jan 2020 Business Work Permit entrepreneur category ۱۲۵ ۱۳
Labor impact category and EE   ۱۱۰
آلبرتا ۹th Jan 2020 Alberta Express Entry ۳۵۰ ۱۵۰
آلبرتا ۲۲nd Jan 2020 Alberta Express Entry ۳۵۰ ۲۰۱
آلبرتا ۲۹th Jan 2020 Alberta Express Entry ۳۰۰ ۱۵۰
بریتیش کلمبیا ۷th Jan 2020 SI- Skilled Worker ۱۰۰ ۱۷۳
SI-International Graduate ۱۰۳
SI- entry level and semi skilled ۸۵
EEBC-Skilled Worker ۱۱۰
EEBC- International Graduate ۱۰۵
بریتیش کلمبیا ۱۴th Jan 2020

 

SI- Skilled Worker ۹۰ ۷۰
SI-International Graduate ۹۰
EEBC-Skilled Worker ۹۰
EEBC- International Graduate ۹۰
Entrepreneur Immigration
– Regional Pilot
۱۱۱ ۵
Entrepreneur Immigration
– Base Category
۱۱۷ ۱۸
بریتیش کلمبیا ۲۱st Jan 2020 SI- Skilled Worker ۹۰ ۵۸
SI-International Graduate ۹۰
EEBC-Skilled Worker ۹۰
EEBC- International Graduate ۹۰
بریتیش کلمبیا ۲۸th Jan 2020 SI- Skilled Worker ۱۰۰ ۲۸۴
SI-International Graduate ۱۰۳
SI- entry level and semi skilled ۸۵
EEBC-Skilled Worker ۱۱۰
EEBC- International Graduate ۱۰۵
بریتیش کلمبیا ۴th Feb 2020 SI- Skilled Worker ۹۰ ۸۵
SI-International Graduate ۹۰
EEBC-Skilled Worker ۹۰
EEBC- International Graduate ۹۰
Entrepreneur Immigration
– Regional Pilot
۱۱۶ ۵
Entrepreneur Immigration
– Base Category
۱۱۵ ۱۴
انتاریو ۹th Jan 2020 French Speaking Skilled Worker Stream ۴۳۳-۴۷۲ ۲۴۲
انتاریو ۱۵th January Tech Draw:

NOC: 2173,2174,2147,2175,2172,0213

۴۶۰-۴۷۲ ۹۵۴
ساسکچوان ۹th Jan 2020 Saskatchewan Express Entry ۶۹ ۱۴۲
Occupation in demand ۶۹ ۱۶۶
ساسکچوان ۱۳th Jan 2020 Saskatchewan Express Entry ۶۹ ۱۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *